Historické zbraně XVI-XIX stol.

Víte, kdo byl Denix? Jedná se o jméno jednoho ze tří bohů války z japonské mytologie. Podle místa, ze kterého pochází, se dá usuzovat, že se musel podobat bohu Amidovi, což je nejvyšší bůh japonského Olympu.

Náš obdiv k replikám zbraní nás zavede zpět do kultury samurajů, která byla plná velkých bitev vojenských elit, jež vládly Japonsku po staletí. Tisíce příběhů a legend o samurajích s velkými luky na koňských hřbetech nebo v duelech s japonskými meči nihonto, které jsou na západě běžně známé pod názvem katana. Tato zbraň byla velmi úzce propojena se samuraji a dokonce byla v období Edo považována za ‚duši samuraje‘.

Z období 16. až 19. století ze západních zemí i Evropy náš katalog představuje velké množství zbraní, křesadlových pistolí, soubojových pistolí, mušket, karabin, ručnic s bajonety i ručnic, také palných zbraní z Kastily, Anglie, Rakouska, Německa, Itálie, Francie… v tomto období také společně se šavlemi a meči. Nezkrotná kozácká vojska zatím plenila polsko-litevskou hranici, přes kterou později putovala napoleonská armáda do carského Ruska.

Období velkých bitev, scén rytířských soubojů a staletí válek mezi významnými královstvími v Evropě až do nástupu osvícenství a Francouzské revoluce, období, ze kterého vzešly historické postavy, jako např. Napoleon. Osoba, která je hlavní postavou této doby. Během období, které netrvalo ani deset let, převzal kontrolu nad téměř celou západní a střední Evropou, kdy podnikl řadu válečných tažení a aliancí. Teprve po své porážce v bitvě národů u Lipska v říjnu roku 1813 byl donucen o několik měsíců později abdikovat. Na krátké období se vrátil do Francie i k moci, tzv. sto dní Napoleona, ale nakonec byl poražen v bitvě u Waterloo v Belgii 18. června 1815. Britové jej vyhostili na ostrov Svaté Heleny, kde zemřel.

Byla to staletí velkých císařů, jako byl ruský Petr I., přezdívaný Petr Veliký, který byl jedním z nejvýznamnějších panovníků v historii Ruska. Patřil do dynastie Romanovců.