Od starověku do VI stol.

Repliky zbraní, jako jsou dýky a meče klasického Říma, nás přenesou do dob císaře Julia Caesara či gladiátorských soubojů, které představovaly zábavu pro římské občany. Avšak historie zbraní klasického starověku začíná v Řecku, které bylo obklopeno nepřátelskými národy v sousedství, jako např. Peršany, Makedonci a později i Římany. Bitevní stratégové založili Délský spolek. Sparťané byli připraveni na pozemní útoky a Athéňané se spoléhali na své silné námořní síly a flotilu lodí známou jako trirémy, které sloužily k obraně Řecka.

Řekové útočili pomocí svých dlouhých kopí, štítů, přileb a pancířů, které jim pomohly prolomit nepřátelské pozice a porazit perskou armádu v bitvách u Marathónu, Thermopyl a Artemis. Po zatracení aténské kultury díky bojům mezi Athénami a Spartou posílila moc Makedonie. Osobnosti jako Alexandr Veliký a jeho otec, král Filip II Makedonský, dobyli území spojením armád starověkých řeckých městských států. Ty vytvořily Korintský spolek, který bojoval proti Peršanům. Makedonci dokázali zkombinovat známou řeckou vojenskou strategii (jako je obdélníková formace známá jako falanga), vývoj vynikajících zbraní, jako např. kopí, které mělo 15 stop a bylo známé jako sarissa, a dobrou vojenskou jízdu či torzní katapulty, kuše nebo manubalisty.

Po období rabování Kohouty v roce 390 př. n. l. přichází čas Římanů, kdy odvrátili invazi z italského poloostrova a svou vojenskou sílu rozvinuli na základě jednoduchých zbraní, jako byly pancíře, štíty a dýky. K tomu vynikající vedení velkých vůdců a disciplína umožnily Římanům vytvořit armády a vynikající vojenské síly. Prožijte s našimi replikami bitvy legionářů a vojáků v Římě a to s výbavou tradičních římských mečů gladius.

Jejich zbraně a vojenské strategie jsou počátkem expanze Římské říše v Evropě, Středomoří a severní Africe, kdy slavili velká vítězství v bojích s barbarskými kmeny a Bretonci. K nastupujícím historickým osobnostem patřil Julius Caesar a to v bitvách, jako např. u Bibracte, o Alesii, u Farsálu, u Ruspina nebo u Thapsu.