Světová válka I & II 1914-1945

Ve dvacátém století se odehrály nejkrvavější války v naší historii. V novodobé historii lidstva jsou známy dvě „světové války“. První světová válka (1914-1918) je známá také jako Velká válka, kdy Trojdohoda bojovala proti Trojspolku, a druhá světová válka (1939-1945), kde spojenci bojovali proti mocnostem Osy.

Naše repliky zahrnují odznaky a zbraně armád z celého světa. Je třeba respektovat tato období a uchovat si je v naší paměti. Ruční granáty, karabiny, pušky, pistole, revolvery, dýky, střelné zbraně a kulomety patří k některým zbraním, které byly svědky dvou velkých světových válek.

První světová válka, také známá jako Velká válka, byla válkou, která se odehrávala hlavně v Evropě. Začala 28. července 1914 a skončila 11. listopadu 1918, kdy Německo vyzvalo k příměří. Po šesti měsících vyjednávání na pařížské mírové konferenci podepsaly válčící země dne 28. června 1919 Versaillskou smlouvu. Více než devět milionů bojovníků zemřelo, mimořádně vysoké číslo, bereme-li v úvahu technologickou a průmyslovou propracovanost válčících stran s následnou taktickou stagnací. Je považována za pátý nejsmrtelnější konflikt v dějinách lidstva. Nepokoje vyprovokovaly tak velkou válku a zahájily tak velké politické změny.

Druhá světová válka byla globálním vojenským konfliktem v letech 1939 až 1945. Týkala se většiny zemí světa. Byla největší válkou v dějinách s více než sto miliony mobilizovaných vojáků a stavem „totálního válečného nasazení“, ve kterém velcí soupeři věnovali všechny své ekonomické, vojenské a vědecké úsilí do válečných hrdinských činů. Smazal se tak rozdíl mezi tím, co je občanské a co válečné. Poznamenáni událostmi z tak obrovského historického dopadu, který v sobě nesl masovou smrt civilistů, holokaust a použití jaderných zbraní poprvé a zároveň i naposledy ve válečném konfliktu. Druhá světová válka byla nejsmrtelnější konfliktem v dějinách lidstva s konečným výsledkem 50 až 70 milionů obětí.

Filmová tradice do naší paměti vryla epické bitvy a mise vojáků a špionů… , kteří v mnoha případech používají právě repliky historických zbraní od firmy Denix.